Čím nám léčivé kameny prospívají?

kameny

Jako vše v přírodě i kameny jsou sami o sobě dokonalé a krásné. Vedou nás k dosažení vlastního středu a učí trpělivosti, pokoře, lásce a vyvarovat se veškerých extrémů. Každý kámen má jedinečnou strukturu a složení. Obsahuje v sobě mnoho sloučenin a mnoho let práce. Účinky na naše zdraví závisí na jejich složení. Nedá se tedy říci, že by existoval univerzální kámen, který je na všechno. Bylo by to sice jednoduché, ale nezapadalo by to do diverzity, která je přírodě vlastní.

Léčivé kameny působí primárně ve třech směrech – oslabují nadbytečné, posilují oslabené a odstraňují blokády. Ty se tvoří zejména mezi energetickými centry našeho těla a na drahách zvaných meridiány. Z pohledu tradiční čínské medicíny se jedná o energetické dráhy v našem těle, kudy proudí životní energie člověka. Je jich mnoho, ale tradičně se pracuje s 26 hlavními (12 párových a 2 řídící, nepárové). Pokud dojde kdekoli na těchto drahách k nějaké blokádě, projeví se to na našem celkovém zdravotním stavu či oslabením funkce některého orgánu v těle. Každá z drah je spojena s určitým orgánem nebo párem orgánů. Odstranění blokád napomáhá plynulému toku životodárné energie v našem organismu a celkové vitalitě. Tělo je lépe vyživováno, harmonizováno a naše zdraví se zlepšuje. Systematickou a pravidelnou prací s léčivými kameny lze naše orgány v těle držet v dobré kondici a obě poloviny těla a energetický systém zharmonizovat.

Léčivé kameny nám také pomáhají vylaďovat naše emoce na požadovanou úroveň. Každý orgán v těle souvisí i s určitými emocemi a ty ovlivňují naše momentální i dlouhodobé nastavení.

Každá skupina kamenů stejného složení má svůj název a podle tohoto složení působí na konkrétní struktury v našem těle a vyrovnávají oslabená pole naší energetiky. Jak jsem již zmínila výše, kameny pracují na bázi energie, tedy určitého vlnění, které je dáno formou krystalické mřížky, ze které jsou složeny. Různé kmeny mají různě uspořádanou mřížku, a proto se hodí na různé typy neduhů a nemocí. A v tom je vlastně celá věda.

Kameny je možné pokládat na energetická centra (čakry, meridiány), důležité akupresurní či energetické body. Pokud například potřebujete hodně energie, je dobré hledat červené kameny (granát, karneol, …). Pokud ovšem potřebujete posílit své zdraví, zaměřte se spíše na zelené kameny (olivín, avanturín, ..). Intelekt posílíte spíše modrými kameny (modrý křemen, sodalit, ..) a intuici posílíte fialovými (ametyst). Takové rozdělení je velmi obecné, ale pro orientaci dostačující.

Práce s kameny je velmi jednoduchá, intuitivní a účinná. Klade ovšem nároky na naši trpělivost, poctivost a plnou pozornost. Je několik možností, jak s těmito kameny pracovat. Nejznámější a nejoblíbenější je nošení kamene u sebe. Může to být šperku, náramk či přívěsek nebo oblázek v kapse, který si dle libosti občas vezmeme do ruky. Dále je možné kameny pokládat přímo na místa, která nás bolí, jsou ztuhlá či jakkoli nemocná a oslabená.

To je již méně známý způsob a k tomu je dobré mít více informací nebo se poradit s terapeutem, který se podobné práci s kameny věnuje. Zajistíme tak úspěšnost naší práce. Ublížit nám nemohou, ale k dosažení účinku je dobré užívat vhodný kámen na daný problém. Při běžném používání a harmonizaci si však plně vystačíme s vlastní intuicí. I mně se osvědčilo vybrat si ten kámen, který mne hned na první pohled přitáhl. Prostudováním jeho účinků jsem pak zjistila, že je to přesně on, pro který jsem přišla. A co vy, máte už nějaký kámen u sebe?

Katka Volková

Související příspěvky

Leave a Comment