Skečnouting – jak na strukturu zápisu?

KANKRY Skečnouting - jak na strukturu zápisu

To, že obrázky lze nahradit podstatnou část nic neříkajícího textu, zápis jimi oživit a zaujmout, už víte. Nad čím možná tápete, je skutečnost, jak udělat strukturu skečnoutingového zápisu. Problémy mohou nastat u příliš dlouhého zápisu, případně si nemusíte vědět rady s rozložením celého zápisu. Řeknu vám jak na to!

Když vím, jak bude text dlouhý a když to nevím…

Protože lze skečnouting používat různými způsoby, mohou při zápisu nastat dvě základní situace. Ta první je, když budete znát délku textu. V tomto případě není problém stránku si rozvrhnout na díly viz odstavec níže. Druhý případ nastane tehdy, když skečnouting budete používat na přednášce, u které neodhadnete délku zápisu. V tomto případě doporučuji psát nejprve text, který později doplníte obrázky. Třeba, když se budete k jednotlivým odstavcům vracet. Dodatečně nakreslené šipky a bubliny k textům nejenže zápis oživí, nýbrž zaměstná vás (jako přednášejícího) a zbaví vás trémy. Samozřejmě tím zaujmete i publikum. K obrázkům se můžete během přednášky vracet opakovaně, barvit je a stínovat.

Pomyslně si stránku rozdělte na části

Jak zápis nepřepálit, aby zbylo místo také na obrázky? Jak se krotit s obrázky, aby vám zůstalo místo na text? Jak dohlédnout na to, abyste na papír vměstnali vše, co máte v plánu? Je několik způsobů, kterými si můžete volný prostor na papíře rozdělit.

  • Papír rozdělte na tři sloupce.
  • Zápis veďte v pomyslných třech vodorovných pruzích.
  • Zápis udělejte v paprskové struktuře.
  • Můžete psát a kreslit do podkovy.

Stejně, jako jste potřebovali cvik pro tvorbu prvních skečnoutingových obrázků, ani u struktury zápisu tomu není jinak. Čím více zápisů za sebou budete mít, tím vám to přijde snazší.

Zdenka Tomaidesová

Související příspěvky

Leave a Comment