Jak působí esenciální oleje na náš čich?

esenciální oleje aromaterapie

Zkusili jste si někdy zacpat nos a orientovat se bez čichu? Ne? Zkuste to. Možná si řeknete, že máme ještě řadu dalších smyslů, které jsou důležitější. Upřímně, kdo z vás si užil dobré jídlo, když měl rýmu nebo ucpaný nos? A při tom, chuť, zrak i sluch sloužily výborně. Bez čichu je nám mnoho věcí zapovězeno a často jsou pro nás i životně důležité. Vůně a pachy nás provázejí od dávných dob a náhoda to jistě není.

Čichové vjemy jsou pro nás samozřejmostí a někdy, možná, bychom raději v jisté situaci jistý pach ani necítili. Račte si dosadit, co vás napadne. Asi každý z nás takovou situaci zažil, kdy mu čich radil: „Uteč, co nejdál můžeš!“ Každý čichový vjem je totiž spojen s určitou emocionální reakcí, kdy je nám vůně příjemná nebo nepříjemná. Těch neutrálních mnoho není. Důkazem jsou i četná přísloví na toto téma a také fakt, že dle pachu si vybíráme partnera či partnerku. Musí nám prostě vonět už od přírody. Pojďme se tedy podívat, jak to vlastně celé s tím naším čichem funguje.

Pohybujeme se na poli aromaterapie, tedy působení vůní na naše smysli a na nás. Abychom si vše dobře představili, je třeba zmínit, co se skrývá pod pojmem éterický olej. Esenciální (éterický) olej, je vysoce koncentrovaný výtažek rostlinných látek v dostupné formě. Je silný, těkavý a vysoce účinný. To nejdůležitější a nejúčinnější z rostlinné říše je nám k dispozici v tekuté a voňavé formě. Esenciální oleje se skládají z mnoha látek, které se volně pohybují v prostoru a je proto snadné je nasát. Pokaždé, když si přivoníme, aktivujeme tím mozkové centrum, emocionální centrum a čichové centrum. To by bylo, aby nás to neovlivňovalo, když je to tak složitý proces. Pokusíme se ho trochu zjednodušit. Nebo raději hodně.

Čichové centrum je první, které na vůni reaguje. Je to dáno i biologicky, kdy od dávných dob pro nás čich byl důležitou součástí života. Varoval nás před nebezpečím nebo naopak nabádal ke správnému partnerovi. Na základě reakce našeho čichového nervu pak mozek učiní rozhodnutí, zda se k vůni přiblíží, nebo se raději urychleně vzdálí.

S emocemi je to poněkud složitější a podrobně se jimi budeme zabývat v následujících článcích na toto téma. Zde jen stručně. Emoční reakce je silně individuální. Do hry opět vstupuje více faktorů. Jeden z nich je i tzv. čichová paměť, která je nejspolehlivějším druhem paměti. Jen si vzpomeňte, když přijdete domů z práce a cítíte vůni tvarohových buchet. Hnedle si vzpomenete, jak jste jako malí dostávali buchty od babičky, když jste přišli domů na svačinu. Vůně levandule vám připomíná čerstvě povlečenou postel nebo vůně máty chuť teplého čaje. Tento jednoduchý příklad lze vzít jako základní princip, na kterém funguje práce s éterickými oleji na emocionální úrovni. Skrze emoce, které v nás vůně vyvolává, můžeme pracovat na svém momentálním naladění, a dokonce se pustit i do hlubších sfér jako jsou různé terapie a léčení.

Působení esenciálních olejů lze využít i v oblasti léčení. Skrze nádech jdou molekuly přímo do mozkového centra, kde ovlivňují mozkové buňky a činnost mozku. Cesta je tedy mnohem přímější než například u léků, kdy musí vše projít nejdříve naším žaludkem. Systematickou prací s esenciálními oleji je možné dosáhnout prokazatelných výsledků v oblasti našeho zdraví, psychické pohody a dobré kondice.

Pokud vás téma zaujalo, v budoucnu zde naleznete více článků věnovaných aromaterapii a využití vůní v našem životě.

Katka Volková

Související příspěvky

One Thought to “Jak působí esenciální oleje na náš čich?”

  1. […] ovlivňuje, je vůně. Téma vůně a jejího vlivu je podrobněji rozepsáno v článku „Jak působí esenciální oleje na náš čich?“.Tam se dozvíte, co to je aromaterapie, jak ji můžeme použít a co si představit pod pojmem […]

Leave a Comment