Všímavé bytí – víme, jak na to?

Budha socha Asie

Pojďme se na chvíli ponořit do světa naší mysli a plné pozornosti. Že nemáte čas? Pak je tento článek právě pro vás!

Mindfulness je plná pozornost věnovaná danému momentu. Jste „teď a tady“, jen vy a přítomný okamžik bez posuzování, hodnocení a očekávání. Vnímáte pouze aktuálnost a jedinečnost prožitku.

Jak vznikla technika bdělé pozornosti?

Základ je vystavěn na starých buddhistických textech a buddhistické psychologii. Vědecké výzkumy a studie v oblasti fyzického a psychického vytvořily platformu k vypracování techniky, která svou skladbou provede účastníka všemi úskalími bdělé pozornosti a pomůže mu zapracovat tuto metodu do běžného života. Nemusíte jezdit do indického ašrámu, meditovat v Himalájích či zbavit se všeho světského k tomu, abyste se naučili žít v přítomnosti.

Proč je technika užitečná?

Záměrné pozorování a všímavost v každodenních situacích nám pomáhá lépe se koncentrovat a vnáší do života větší nadhled. Pokud systematicky pracujeme na reflexi našich myšlenek, emocí a reakcí, snáze se pak vyhneme nutkavému chování, zlozvykům a myšlenkové přehlcenosti. Kontrolujeme vlastní mysl a myšlenky, které generuje. To vede k emoční rovnováze a větší harmonii a toleranci v běžném životě. V takovém rozpoložení zveme do života více radosti, kreativity, příležitostí a možností, které si skutečně přejeme. Minimalizujeme stresové situace, úbytky energií a pocity frustrace či nepochopení. Zlepšujeme tím naše psychické i fyzické zdraví a život se stává příjemnějším a radostnějším. Zvyšuje se i naše výkonnost a úspěch. Neztrácíme energii zbytečným přemítáním, naše koncentrace má daný záměr a činnosti jasný smysl.

Jak to funguje?

S technikou mindfulness se lze seznámit prostřednictvím 8 týdenního výcviku. Zde si osvojíte dílčí techniky práce s myslí a vědomím, zaexperimentujete si v rámci vlastní praxe, postupně se přesunete od automatických reakcí na podnět k vytvoření odstupu a prostoru od myšlenek a reakcí. Naučíte se vědomě vnímat a orientovat se v životních situacích a ne se jimi nechat unášet. Součástí výcviku je každodenní pravidelná domácí praxe a její reflexe. Ta pomáhá uvědomit si posun, který každý účastník výcviku zažívá.

K čemu to vlastně je?

Cílem praxe je přejít od automatického vnímání světa k životu „tady a teď“. To v praxi znamená být u činnosti, kterou dělám, uvědomovat si daný okamžik a mé emoce, vnímat a reflektovat vlastní myšlenky i reakce s lehkostí a laskavostí. Moment laskavosti je klíčový v celém výcviku, ale hlavně po jeho ukončení. Tehdy účastník začíná vše, co se doposud naučil, uvádět v samostatný a nezávislý život. Být k sobě laskavý je základ pro zlepšování se a postup v technice mindfulness.

Pro koho je technika vhodná?

Technika je určena každému, bez omezení. K úspěšnému osvojení techniky je dobré pěstovat otevřenou mysl, laskavost, důslednost, trpělivost, řád a nestanovovat si žádná očekávání. Prostě praktikujte každý den poctivě a s lehkostí. Záměrně pozorujte, co se děje a jak se cítíte. Vše ostatní nechte plynout v harmonii vědomého bytí.

Katka Volková

Související příspěvky

Leave a Comment