Bruce Lipton v Praze

Bruce Lipton

13.10.2018 se můžeme těšit na seminář výjimečné osobnosti a průkopníka v oblasti epigenetiky, Bruce Liptona. Čím vlastně tento americký vědec a biolog uchvátil svět a proč se jeho knihy staly bestsellery?

Bruce Lipton je také univerzitním pedagogem a své revoluční objevy v oblasti genetiky přednáší po celém světě. Je průkopníkem poměrně nového oboru zvaného epigenetika. Ta se zabývá fungováním naší genetiky v závislosti na našem chování, prostředí a zejména podvědomí. Oproti klasické medicíně zastává názor, že jsme schopni vlastním myšlením a změnou chování ovlivnit naše buňky a genetickou výbavu. Cíleným a vědomým působením na naše buňky můžeme změnit vzorce, které se v našem podvědomí usadily i v dětském věku. Můžeme působit jak preventivně, tak změnit již naučené stereotypy chování a především myšlení. Myšlení a prostředí, ve kterém se nacházíme, má totiž zásadní vliv na naše zdraví. Jsme to my, kdo rozhoduje a udává našemu tělu životní rytmus.

Přístup Bruce Liptona je holistický, tedy zabývá se člověkem jako celkem. Začátkem 80. let začal zkoumat mechanismus, jak buňky přijímají informace a následně s nimi nakládají. Dnes je tato oblast součástí kvantové fyziky, která koreluje s poznatky epigenetiky. Fyzické tělo tedy existuje v kontextu psychického nastavení a momentálního duševního rozpoložení. To má na naše zdraví a život zásadní vliv. Jak myslíme a jednáme utváří naší fyzickou schránku a často i situace, do kterých se dostáváme. Programy, které se často mimoděk nahrávají do našeho podvědomí, mohou být prospěšné, nebo nám komplikovat život a v konečném důsledku i zdraví. Bruce Lipton upozorňuje na tento mechanismus a ukazuje cestu, jak nahrané programy „přeprogramovat“ a uspořádat život a naše prožívání žádoucím a zdravým směrem. V knize Biologie víry Bruce Lipton vysvětluje principy epigenetiky a vše doprovází zkušenostmi z praxe a poznatky z vlastního života. Za zmínku také stojí film The Living Matrix, kde veškeré poznatky shrnuje a upřesňuje.

Katka Volková

Související příspěvky

Leave a Comment