Tropické lesy jsou mnohem rozmanitější, než se předpokládalo

tropický les prales

Druhová rozmanitost stromů v tropických ekosystémech je mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo. Vyplývá to z rozsáhlého výzkumu mezinárodního konsorcia s českou účastí. Podle vědců jsou nejrozmanitější tropické lesy v Amazonii, mezi lesy mírného pásma má prvenství oblast středního Chile. O výzkumu, na kterém spolupracovalo 249 expertů z 50 zemí, informovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK). Studii publikoval prestižní časopis Nature Ecology and Evolution.

Podle vědců sice ekologické pravidlo uvádí, že se počty druhů směrem od pólů k rovníku zvyšují, neplatí to však univerzálně. Experty tedy zajímalo, co může ovlivňovat lokální biodiverzitu. Členové konsorcia podle PřF UK nasbírali data o více než 55 milionech stromů na 1,3 milionu výzkumných ploch, což je množství, které reprezentuje 97 procent lesních ekosystémů světa. Následně soubor analyzovali a podrobně popsali, jak směrem od subarktických oblastí k rovníku stoupá druhová diverzita stromů v lesích.

Ze zjištění plyne, že druhová rozmanitost stromů v tropických ekosystémech je mnohem vyšší, než s kterou počítaly dosavadní modely. Zatímco většina odborníků předpokládala, že druhová bohatost stromů závisí téměř výhradně na teplotě a srážkách, studie ukázala, že v tropických ekosystémech diverzitu stromů výrazně ovlivňují i půdní podmínky, členitost terénu v tropickém prostředí a dlouhodobé působení člověka na ekosystémy. Právě tato kombinace je podle expertů klíčová pro nečekaně velkou rozmanitost stromů v tropických ekosystémech.

„Druhově nejbohatšími se ukázaly být lesy v Amazonii s více než 200 druhy stromů na hektar. Nejrozmanitější lesy mírného pásma s až 50 druhy na hektar najdeme ve středním Chile,“ uvedl Štěpán Janeček z katedry ekologie PřF UK. „Naše středoevropské lesy jsou v porovnání s obdobnými zeměpisnými šířkami v jižní i severní Americe a v Asii poměrně druhově chudé,“ dodal.

Podle jeho kolegy Roberta Tropka tuzemští vědci pro projekt také dodali data z Kamerunské hory v jihozápadním Kamerunu, „Na Kamerunské hoře počítáme a měříme stromy při dlouhodobých výzkumech vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači, a při studiu denních i nočních motýlů Kamerunské hory,“ popsal. Za Česko na výzkumu spolupracovali i experti z Akademie věd ČR, konkrétně z Biologického centra a Botanického ústavu, a několika dalších institucí.

Podle odborníků jsou data a výsledky studie důležité pro ochranu lesů. „Tropické lesy jsou z globálního hlediska velmi významnými ekosystémy, jejich současný úbytek je však bezprecedentně silný. To pozorujeme i při dlouhodobých výzkumných projektech v Kamerunu a dalších oblastech Afriky,“ dodal Tropek.

Zdroj: allnews.cz

Foto: Shutterstock

Související příspěvky

Leave a Comment