AVERIA.NEWS je jedním z prvních partnerů nové esportové asociace CESA

CESA AVERIANEWS

Esport je globálním fenoménem, který sleduje 454 milionů diváků a jenž ve sledovanosti často překonává i tradiční sportovní soutěže. Během krize navíc jako jeden z mála sportů zaznamenal růst. Jeho popularita stoupá i v ČR, což dokazuje i poptávka hráčů po vytvoření jednotné komunity, která by dohlížela na domácí scénu a ustanovila jednotná pravidla pro soutěže. Proto byla v únoru 2020 založena Czech Electronic Sport Association (CESA), která bude reprezentovat Českou republiku i v zahraničí. Do dvou let plánuje asociace spojovat na 100 tisíc hráčů. K jejím cílům však patří i ukotvení esportu v akademickém prostředí.

Sport, zábava, gaming i rozvoj humanitních a technických oblastí – to vše v sobě spojuje prostředí esportu. Jak přitažlivý ve skutečnosti je, dokazují i čísla sledovanosti. V roce 2019 dokázal ve světě zaujmout 454 milionů diváků a globální výnos se vyšplhal na 1,1 miliardy dolarů (meziročně jde o téměř třetinový nárůst). Na paty však šlape už i tradičním sportovním soutěžím. Například finále hry League of Legends sledovalo v roce 2018 více diváků než finále NBA. Tento světový trend se nevyhnul ani České republice. Domácí komunita čítá odhadem na 900 tisíc hráčů a zasahuje až 3,4 milionu diváků. V době krize se navíc jednalo o jediný sport, který byl jen minimálně omezen. Největší nárůst zaznamenaly hlavně sportovní hry, jako je například FIFA (hra založená na simulaci fotbalových zápasů). Stabilně populární u nás jsou však i zmiňovaná League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone či Fortnite.

V České republice však dosud chybělo jednotné nastavení pravidel soutěží i spojení s akademickou a státní sférou. To chce asociace CESA změnit. „Naším cílem je vytvořit platformu, která bude spojovat esportovní a sportovní komunity, sjednotit pravidla a zajistit větší organizovanost domácího prostředí. Zasadíme se o uznání esportu sportem a chceme se stát odborným garantem metodického rozvoje na všech úrovních vzdělávacího systému i mimo něj,“ vysvětluje jeden ze zástupců zakládajících členů organizace a současně její viceprezident Alan Ilczyszyn. CESA plánuje do dvou let rozšířit svou členskou základnu na 100 tisíc hráčů. „Pro samotné členy tvoříme bezpečné a organizované prostředí a klademe důraz na podporu aktivního pohybu. Rodičům ručíme za to, že jejich děti nebudou trávit volný čas nezdravým gamingem, 20 hodin u počítače bez jakéhokoliv pohybu,“ doplňuje Petr Vaněk, viceprezident CESA a současně zástupce jednoho ze zakládajících členů.

CESA na základě soutěží svých členů zastřeší reprezentaci ČR a bude zajišťovat rozvoj hráčů i týmů. Zasadí se za dostupné sledování esportovních událostí pro širokou veřejnost, a to i prostřednictvím televizních přijímačů. Bude však usilovat i o uznání esportu sportem. Zakladatelé asociace vidí klíč ve spojení s akademickým prostředím, a to na úrovni výuky, vývoje i výzkumu.

„Spolupráce s akademickou sférou je pro nás zásadní. Esport zvyšuje atraktivitu studijních programů v širokém spektru vědních oblastí. Významný dopad má v ekonomických oborech, managementu, sociologii, psychologii a samozřejmě v technických oborech. S esportem je už v tuto chvíli spojeno mnoho vědeckých oblastí – umělá inteligence, autonomní řízení, virtuální a rozšířená realita, eHealth, telemedicína, kybernetická bezpečnost a další. Propojení sportu s univerzitami, vzdělávacím systémem a výzkumnými institucemi je běžné a funguje všude na západ od ČR. Pro nás ve VŠB-TUO proto bylo spoluzaložení CESA přirozeným krokem,“ vysvětluje zástupce zakládajícího člena VŠB – Technické univerzity Ostrava a současně prezident CESA Petr Šimoník. VŠB-TUO je na poli esportu aktivní už více než 4 roky. Jako první v ČR otevřela laboratoř esportu, zahájila výuku specifických odborných studijních předmětů a připravuje první studijní program v ČR. Jen v USA bylo v roce 2016 pouze 7 škol a univerzit s esportovními programy, zatímco nyní jich je přes 200 a jejich počet stále roste.

„Chceme, aby esport i v ČR ukázal, jak se propojuje se vzdělávacím systémem a výzkumnými aktivitami. Pomůžeme vychovat talenty, které se budou esportům věnovat na amatérské nebo profesionální úrovni i po skončení studií. Odborná veřejnost musí být součástí diskuze o budoucnosti esportu v ČR i ve světě a musí aktivně hledat špičkové experty např. z oblasti biomedicínského inženýrství, informačních a komunikačních technologií, sociálních věd či mediálních a sportovních studií. Je symbolické, že esport má obrovskou tradici na univerzitách. Stačí si připomenout počátky herních aktivit na sítích na studentských kolejích, kdy sotva kdo tušil, že se esport stane celospolečenským fenoménem,“ uzavírá Petr Šimoník.

CESA spojuje své síly s Esportovní studentskou asociací (ESA), která zde přes 3 roky buduje univerzitní esport. Díky této spolupráci bude současná univerzitní 3E liga povýšena na akademické mistrovství a má ambice se stát největší soutěží svého druhu v ČR. V současnosti prošlo ligou více než 1300 hráčů z celkem 31 univerzit a jde o největší esportovní komunitu v ČR. Univerzitní mistrovství se stane vzorem propojení organizovaného sportu s akademickým světem.

O Czech Electronic Sport Association, z.s. (CESA)

Asociace CESA byla založena v únoru 2020 s cílem zastřešit českou herní komunitu a rozvíjet vztahy s akademickou obcí i státní sférou. Mezi její zakládající členy patří VŠB – Technická univerzita Ostrava, AT Computers a UNITED SPORT PARTNERS. Umožňuje všem bez rozdílu účastnit se dění v esportu. Prosazuje striktní dodržování etických a procesních zásad a pravidel fair play a zajišťuje přímé propojení mezi veřejnou správou a esportovní komunitou. Vydavatelství AVERIA.NEWS byla u zrodu této asociace a je také jedním z prvních oficiálních partnerů představených na tiskové konferenci.

Související příspěvky

Leave a Comment